Beesd Griezelt

Met deelname aan Beesd Griezelt ga je akkoord met dit reglement.

  1. EIGEN RISICO

Deelname aan Beesd Griezelt is voor eigen risico, de organisatie is voor geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of letsel ontstaan door deelname.

  • ONGEWENST GEDRAG EN STRAFBARE FEITEN

Ongewenst gedrag zoals: geweldpleging, diefstal, wildplassen, handtastelijkheden, opruiing, discrimineren, mishandeling, vandalisme en intimidatie is niet toegestaan. Bij strafbare feiten word je te allen tijde overgedragen aan de politie en zal er aangifte worden gedaan.

  • FIGURANTEN

Respecteer Halloween Beesd Griezelt acteurs. Raak ze niet aan!

  • DRUGS

Deelname onder invloed van geestverruimende en of verdovende middelden (drugs, medicijnen, alcohol etc.) is verboden.

  • FOTO, VIDEO, GELUIDSOPNAMEN

Eenieder deelneemt aan Beesd Griezelt geeft toestemming voor het maken van video, foto en geluidopnamen door de organisatie of door de organisatie aangewezen mediapartners, waar de bezoeker mogelijk in of op voor zal komen. De organisatie behoudt zich het recht om deze opnamen te gebruiken zonder dat zij hiertoe een vergoeding (in welke vorm dan ook) verschuldigd is aan de bezoekers.

  • GELUID & LICHTSHINDER

De deelnemer van Beesd Griezelt aan behoorlijke geluidsniveau en stroboscopisch licht worden blootgesteld. Deelnemers aan Beesd Griezelt zijn zelfverantwoordelijk voor het treffen van gehoor beschermende maatregelen en inschatten of deze lichteffecten een effect or risico kunnen hebben.

  • ROUTE AANDUIDING

Deelnemers aan Beesd Griezelt worden verzocht aan de route te houden en rekening te houden geen hinder te vormen voor overig verkeer. De route bevindt zich openbaar terrein en de deelnemer dient zich hieraan te passen.

  • CALAMITEITEN

In geval van een ongeval bel je 112, neem daarna contact op met de organisatie: 0648133221.

Een EHBO-doos kan worden opgehaald bij: Cafee ’t Voorhuijs, Voorstraat 20 of Uitspanning De Notenboom Middenstraat 8.

  • OVERIGE OMSTANDIGHEDEN

Bij omstandigheden waarbij dit regelement geen uitsluitsel biedt is het oordeel van de organisatie bindend.